Balladyna
      Balladyna | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Duchy u Słowackiego sa nawiązaniem do elfów pojawiających się u Szekspira w:
a) Królu Learze
b) Makbecie
c) Hamlecie
d) Śnie nocy letniej
Rozwiązanie

Wdowie myśl o malinowym konkursie przychodzi dzięki:
a) Skierce
b) Chochlikowi
c) Alinie
d) Kirkorowi
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Czas akcji w dramacie obejmuje :
a) dwa dni
b) trzy dni
c) jeden dzień
d) cztery dni
Rozwiązanie

Styl niski w "Balladynie" występuje:
a) w całym utworze
b) tylko podczas uczty na zamku
c) obok stylu wysokiego
d) tylko w akcie III
Rozwiązanie

"Balladyna" jest zbliżona do opery, ponieważ:
a) występuje wiele „partii śpiewanych”
b) Słowacki zamieścił wiele przyśpiewek
c) występuje libretto
d) tekst jest melodyjny
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) profesorem literatury polskiej
b) profesorem lingwistyki
c) geografem
d) historykiem
Rozwiązanie

Goplana to:
a) wróżka
b) wiedźma
c) wodna nimfa
d) czarownica
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) samobójstwo ukochanej
b) samobójstwo przyjaciela
c) śmierć ojczyma
d) śmierć matki
Rozwiązanie

Ojciec Grabca był:
a) muzykiem
b) piekarzem
c) szynkarzem
d) golarzem
Rozwiązanie

Gdy Balladyna wraca na miejsce zbrodni Goplana mówi do niej głosem:
a) Filona
b) Aliny
c) Wdowy
d) Grabca
Rozwiązanie


Omdlenie Balladyny i pojawiający się duch Aliny są nawiązaniem do:
a) Króla Leara
b) Hamleta
c) Makbeta
d) Snu nocy letniej
Rozwiązanie

Autor "Balladyny" drwi z:
a) konwencji oświeceniowych
b) założeń romantyzmu
c) swoich przyjaciół
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Od ilu lat Pustelnik samotnie żyje w puszczy:
a) od ponad dwudziestu
b) od ponad czterdziestu
c) od ponad trzydziestu
d) od ponad dwudziestu
Rozwiązanie

We wstępie Słowacki porównuje się do:
a) tragika greckiego
b) harfiarza
c) komedianta
d) lirnika
Rozwiązanie

Zbierane maliny kojarzą się Balladynie z:
a) różami
b) książęcą purpurą
c) krwią
d) miłością
Rozwiązanie

Bohater szlachetny w "Balladynie":
a) skazany jest na klęskę
b) popełnia samobójstwo
c) zostaje wynagrodzony
d) ginie rażony gromem
Rozwiązanie

„Wróblów sejmy rozpędzić; ja sam będę rządził I wieszał, i nagradzał... (...)” - to słowa odnoszące się do:
a) koronacji cara na króla Polski
b) kongresu wiedeńskiego
c) Wielkiej Emigracji
d) przed powstaniem listopadowym
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Ignacy Mościcki
b) Józef Piłsudski
c) Eugeniusz Kwiatkowski
d) Józef Beck
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Paryża
b) Berlina
c) Genewy
d) Londynu
Rozwiązanie

Przyjaciółka „matki Kirkora żony”, która przyjeżdża w odwiedziny do zamku to:
a) Karolina
b) Anna
c) Katarzyna
d) Barbara
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Pod koniec dramatu Goplana odlatuje z kluczem żurawi:
a) na południe
b) na zachód
c) na północ
d) na wschód
Rozwiązanie

Wątki o Popielu zaczerpnął Słowacki z:
a) legend
b) polskich kronik
c) mitów
d) przekazów ustnych
Rozwiązanie

Miłość w Balladynie jest siłą
a) zbrodniczą
b) budującą
c) destrukcyjną
d) pozytywną
Rozwiązanie

Chochlik na uczcie w zamku Kirkora występuje jako:
a) kanclerz
b) magik
c) minister
d) błazen
Rozwiązanie

Fatum w "Balladynie" to:
a) ciemne moce
b) dążenie do zagłady
c) determinacja bohaterów
d) siły przyrody i fantastyczne moce
Rozwiązanie

Wdowa po wygnaniu przez Balladynę próbuje powiesić się na:
a) wierzbie
b) brzozie
c) sośnie
d) dębie
Rozwiązanie

Goplana miała wianek z:
a) wodorostów
b) polnych kwiatów
c) jaskółek
d) pierwiosnków
Rozwiązanie

Złoto to w "Balladynie" symbol:
a) odpowiedzialności za czyny
b) beztroski i szczśścia
c) przyszłej zbrodni
d) władzy i dobrobytu
Rozwiązanie

O jakim cudzie opowiada kronikarz Wawel?
a) o krążącym nad zamkiem stadzie ptaków
b) o duchu Fon Kostryna
c) o błyskach burzy
d) o uczepionej do szyi żurawia dziewczynie
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Genewie
b) Warszawie
c) Paryżu
d) Londynie
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) lekarzem
b) urzędnikiem
c) wojskowym
d) adwokatem
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Warszawie
b) we Wrocławiu
c) w Lublinie
d) w Poznaniu
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Jędrzejem Śniadeckim
b) Adamem Mickiewiczem
c) Zygmuntem Krasińskim
d) Adamem Czartoryskim
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) towiańskim
b) genezyjskim
c) indywidualistycznym
d) mistycznym
Rozwiązanie

Popiel IV to:
a) ojciec Pustelnika
b) syn Pustelnika
c) wnuk Pustelnika
d) brat Pustelnika
Rozwiązanie

Drukiem "Balladyna" ukazała się w 1839 roku w:
a) Genewie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) wybuch powstania listopadowego
b) nakaz cenzury
c) brak środków finansowych
d) Mickiewicz i jego negatywna opinia
Rozwiązanie

Powóz króla - Grabca ma zostać pożyczony od:
a) Szatana
b) Boruty
c) Lucyfera
d) Mefista
Rozwiązanie

Kirkor to:
a) „pan trzywieżowy"
b) „pan czternastowieżowy”
c) „pan ośmiowieżowy”
d) „pan czterowieżowy”
Rozwiązanie

Jeśli jej wojsko przegra, Balladyna planuje:
a) popełnić samobójstwo
b) kajać się przed Kirkorem
c) o zbrodnie oskarżyć Fon Kostryna
d) otruć Kirkora
Rozwiązanie

Mędrzec orzeka, że znamię Balladyny „wyleczyć” może jedynie:
a) przyzwanie Aliny
b) przyznanie sie do winy
c) zmycie wodą z cudownego źródła
d) pomszczenie śmierci Aliny
Rozwiązanie

„Kochanym Poetą Ruin” nazywa Słowacki:
a) Krasińskiego
b) Czartoryskiego
c) Mickiewicza
d) Śniadeckiego
Rozwiązanie

Kompozycja "Balladyny" jest:
a) rozwojowa
b) złożona
c) otwarta
d) zamknięta
Rozwiązanie

Po zabiciu króla dzwonkowego Balladyna nakazuje Kostrynowi uśmiercić:
a) Kostryna
b) Gralona
c) Pustelnika
d) Filona
Rozwiązanie

Goplana zmienia Grabca w:
a) brzozę
b) osikę
c) wierzbę
d) jodłę
Rozwiązanie

Zdarzenia w dramacie umiejscowione są głównie w:
a) przestrzeniach otwartych
b) małych pomieszczeniach
c) przestrzeniach zamknietych
d) lesie
Rozwiązanie

„Rozbieżność” językowa:
a) powoduje bariery w dialogu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) powoduje konflikty
d) świadczy o odrębności sfer
Rozwiązanie

Dzban malin symbolizuje:
a) zbrodnię
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) spór pomiędzy siostrami
d) przepustkę do lepszego życia
Rozwiązanie

Słowacki udowodnił, że światem literackim i rzeczywistym włada:
a) przypadek
b) siła fantastyczna
c) ironia losu
d) zło
Rozwiązanie

Nawiązanie do dramatów Szekspira odnajdujemy zwłaszcza w:
a) grotesce
b) kreacji postaci
c) umieszczeniu akcji nad jeziorem
d) pokazaniu życia prostego ludu
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki miał:
a) 41 lat
b) 42 lata
c) 40 lat
d) 39 lat
Rozwiązanie

Groteska to:
a) deformacja rzeczywistości
b) karykatura
c) fantastyczna stylizacja
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Rozwiązanie

Dramat romantyczny stał w opozycji do dramatu:
a) symbolicznego
b) antycznego
c) narodowego
d) szekspirowskiego
Rozwiązanie

Źródło konfliktu między dwoma siostrami zaczerpnął Słowacki z ballady Aleksandra Chodźki:
a) Przeklęte malinobranie
b) Malinowa zbrodnia
c) Malinobranie
d) Maliny
Rozwiązanie

Słowacki:
a) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
b) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
c) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
d) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
Rozwiązanie

Czas legendarny odwołuje się do mitu o:
a) Kraku
b) Wandzie, co Niemca nie chciała
c) Piaście
d) Lechu
Rozwiązanie

Piorun w "Balladynie" uosabia:
a) pokutę
b) sprawiedliwy wyrok
c) zemstę
d) pokorę
Rozwiązanie

Kto upomina Balladynę, że w państwie prawa za śmierć płaci się śmiercią?
a) Hetman
b) Fon Kostryn
c) Sędzia
d) Król
Rozwiązanie

W "Balladynie" brak:
a) odwołania do baśni
b) groteski i humoru
c) faktów historycznych
d) odwołania do legend
Rozwiązanie

Fon Kostryn był:
a) giermkiem Kostryna
b) dowódcą wojsk Kostryna
c) dowódcą warty zamkowej
d) administratorem zamku
Rozwiązanie

Bohaterom "Balladyny" obce są:
a) rozterki intelektualne
b) emocjonalizm
c) głębokie przeżycia wewnętrzne
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Grabiec życzy sobie zostać:
a) królem żołędnym
b) królem dzwonkowym
c) królem kier
d) królem trefl
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Krasiński
b) Śniadecki
c) Mickiewicz
d) Czartoryski
Rozwiązanie

Scyta w "Balladynie" to:
a) poganin
b) jeden z trzech mędrców ze Wschodu
c) Lech
d) pierwszy król Polski
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
b) zastrzelony przez powstańców
c) rażony piorunem
d) śmiercią naturalną
Rozwiązanie

"Balladyna" miała:
a) przypominać o naczelnych wartościach Polakom
b) ukazywać optymistyczną przeszłość kraju
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) wsączyć w dusze Polaków nadzieję
Rozwiązanie

Poeta w utworze drwi z :
a) przywiązania lududo wiejskich korzeni
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) mitu szczęśliwego ludu
d) miłości Filona
Rozwiązanie

Posłaniec Kirkora, który przybywa do Balladyny ze skrzynią to:
a) Geron
b) Grolon
c) Gralon
d) Galon
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Czartoryskiego
b) Mickiewicza
c) Krasińskiego
d) Towiańskiego
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Grodzieńszczyźnie
b) na Podolu
c) na Wołyniu
d) na Wileńszczyźnie
Rozwiązanie

Na uczcie smutną wiejska pieśń wykonuje na flecie:
a) Wdowa
b) Chochlik
c) Grabiec
d) Skierka
Rozwiązanie

Bohaterowie "Balladyny" są:
a) niejednoznaczni moralnie
b) bohaterami komediowymi
c) zdecydowanie wierni dobru albo złu
d) zanalizowani pod kątem psychologicznym
Rozwiązanie

Tagi:
Partner serwisu: