Balladyna
      Balladyna | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Fatum w "Balladynie" to:
a) dążenie do zagłady
b) siły przyrody i fantastyczne moce
c) determinacja bohaterów
d) ciemne moce
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rażony piorunem
b) zastrzelony przez powstańców
c) śmiercią naturalną
d) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 606
Popiel IV to:
a) brat Pustelnika
b) wnuk Pustelnika
c) ojciec Pustelnika
d) syn Pustelnika
Rozwiązanie

O jakim cudzie opowiada kronikarz Wawel?
a) o uczepionej do szyi żurawia dziewczynie
b) o duchu Fon Kostryna
c) o błyskach burzy
d) o krążącym nad zamkiem stadzie ptaków
Rozwiązanie

"Balladyna" jest zbliżona do opery, ponieważ:
a) Słowacki zamieścił wiele przyśpiewek
b) występuje libretto
c) występuje wiele „partii śpiewanych”
d) tekst jest melodyjny
Rozwiązanie

Poeta w utworze drwi z :
a) przywiązania lududo wiejskich korzeni
b) miłości Filona
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) mitu szczęśliwego ludu
Rozwiązanie

Słowacki:
a) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
b) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
c) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
d) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
Rozwiązanie

„Rozbieżność” językowa:
a) powoduje konflikty
b) świadczy o odrębności sfer
c) powoduje bariery w dialogu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kto upomina Balladynę, że w państwie prawa za śmierć płaci się śmiercią?
a) Król
b) Hetman
c) Sędzia
d) Fon Kostryn
Rozwiązanie

Wdowa po wygnaniu przez Balladynę próbuje powiesić się na:
a) wierzbie
b) dębie
c) brzozie
d) sośnie
Rozwiązanie


Groteska to:
a) fantastyczna stylizacja
b) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
c) karykatura
d) deformacja rzeczywistości
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Wileńszczyźnie
b) na Grodzieńszczyźnie
c) na Wołyniu
d) na Podolu
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Śniadecki
b) Mickiewicz
c) Czartoryski
d) Krasiński
Rozwiązanie

Styl niski w "Balladynie" występuje:
a) obok stylu wysokiego
b) tylko podczas uczty na zamku
c) w całym utworze
d) tylko w akcie III
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Berlina
b) Londynu
c) Paryża
d) Genewy
Rozwiązanie

Autor "Balladyny" drwi z:
a) założeń romantyzmu
b) swoich przyjaciół
c) konwencji oświeceniowych
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Piorun w "Balladynie" uosabia:
a) zemstę
b) sprawiedliwy wyrok
c) pokorę
d) pokutę
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Genewie
b) Paryżu
c) Londynie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Złoto to w "Balladynie" symbol:
a) beztroski i szczśścia
b) władzy i dobrobytu
c) odpowiedzialności za czyny
d) przyszłej zbrodni
Rozwiązanie

Źródło konfliktu między dwoma siostrami zaczerpnął Słowacki z ballady Aleksandra Chodźki:
a) Malinowa zbrodnia
b) Malinobranie
c) Maliny
d) Przeklęte malinobranie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 612
Czas akcji w dramacie obejmuje :
a) jeden dzień
b) dwa dni
c) trzy dni
d) cztery dni
Rozwiązanie

Kirkor to:
a) „pan czternastowieżowy”
b) „pan czterowieżowy”
c) „pan trzywieżowy"
d) „pan ośmiowieżowy”
Rozwiązanie

Wdowie myśl o malinowym konkursie przychodzi dzięki:
a) Skierce
b) Alinie
c) Chochlikowi
d) Kirkorowi
Rozwiązanie

Dramat romantyczny stał w opozycji do dramatu:
a) narodowego
b) symbolicznego
c) antycznego
d) szekspirowskiego
Rozwiązanie

Wątki o Popielu zaczerpnął Słowacki z:
a) mitów
b) polskich kronik
c) przekazów ustnych
d) legend
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) Mickiewicz i jego negatywna opinia
b) wybuch powstania listopadowego
c) nakaz cenzury
d) brak środków finansowych
Rozwiązanie

W "Balladynie" brak:
a) faktów historycznych
b) odwołania do baśni
c) groteski i humoru
d) odwołania do legend
Rozwiązanie

Słowacki udowodnił, że światem literackim i rzeczywistym włada:
a) ironia losu
b) zło
c) siła fantastyczna
d) przypadek
Rozwiązanie

Gdy Balladyna wraca na miejsce zbrodni Goplana mówi do niej głosem:
a) Grabca
b) Filona
c) Wdowy
d) Aliny
Rozwiązanie

Przyjaciółka „matki Kirkora żony”, która przyjeżdża w odwiedziny do zamku to:
a) Karolina
b) Katarzyna
c) Barbara
d) Anna
Rozwiązanie

Po zabiciu króla dzwonkowego Balladyna nakazuje Kostrynowi uśmiercić:
a) Gralona
b) Pustelnika
c) Kostryna
d) Filona
Rozwiązanie

Miłość w Balladynie jest siłą
a) pozytywną
b) budującą
c) zbrodniczą
d) destrukcyjną
Rozwiązanie

Mędrzec orzeka, że znamię Balladyny „wyleczyć” może jedynie:
a) zmycie wodą z cudownego źródła
b) przyzwanie Aliny
c) przyznanie sie do winy
d) pomszczenie śmierci Aliny
Rozwiązanie

Bohater szlachetny w "Balladynie":
a) zostaje wynagrodzony
b) skazany jest na klęskę
c) popełnia samobójstwo
d) ginie rażony gromem
Rozwiązanie

Pod koniec dramatu Goplana odlatuje z kluczem żurawi:
a) na wschód
b) na północ
c) na zachód
d) na południe
Rozwiązanie

Ojciec Grabca był:
a) golarzem
b) piekarzem
c) szynkarzem
d) muzykiem
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć matki
b) śmierć ojczyma
c) samobójstwo przyjaciela
d) samobójstwo ukochanej
Rozwiązanie

Dzban malin symbolizuje:
a) spór pomiędzy siostrami
b) przepustkę do lepszego życia
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zbrodnię
Rozwiązanie

Goplana miała wianek z:
a) wodorostów
b) polnych kwiatów
c) pierwiosnków
d) jaskółek
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Piłsudski
b) Eugeniusz Kwiatkowski
c) Józef Beck
d) Ignacy Mościcki
Rozwiązanie

Chochlik na uczcie w zamku Kirkora występuje jako:
a) błazen
b) minister
c) kanclerz
d) magik
Rozwiązanie

Grabiec życzy sobie zostać:
a) królem dzwonkowym
b) królem kier
c) królem żołędnym
d) królem trefl
Rozwiązanie

We wstępie Słowacki porównuje się do:
a) komedianta
b) harfiarza
c) tragika greckiego
d) lirnika
Rozwiązanie

Goplana to:
a) wróżka
b) czarownica
c) wodna nimfa
d) wiedźma
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Mickiewicza
b) Czartoryskiego
c) Towiańskiego
d) Krasińskiego
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) adwokatem
b) wojskowym
c) lekarzem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Scyta w "Balladynie" to:
a) pierwszy król Polski
b) Lech
c) jeden z trzech mędrców ze Wschodu
d) poganin
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) geografem
b) profesorem lingwistyki
c) historykiem
d) profesorem literatury polskiej
Rozwiązanie

Omdlenie Balladyny i pojawiający się duch Aliny są nawiązaniem do:
a) Makbeta
b) Snu nocy letniej
c) Hamleta
d) Króla Leara
Rozwiązanie

„Wróblów sejmy rozpędzić; ja sam będę rządził I wieszał, i nagradzał... (...)” - to słowa odnoszące się do:
a) koronacji cara na króla Polski
b) kongresu wiedeńskiego
c) Wielkiej Emigracji
d) przed powstaniem listopadowym
Rozwiązanie

Na uczcie smutną wiejska pieśń wykonuje na flecie:
a) Skierka
b) Wdowa
c) Grabiec
d) Chochlik
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Adamem Mickiewiczem
b) Zygmuntem Krasińskim
c) Adamem Czartoryskim
d) Jędrzejem Śniadeckim
Rozwiązanie

Nawiązanie do dramatów Szekspira odnajdujemy zwłaszcza w:
a) grotesce
b) kreacji postaci
c) pokazaniu życia prostego ludu
d) umieszczeniu akcji nad jeziorem
Rozwiązanie

Fon Kostryn był:
a) dowódcą warty zamkowej
b) administratorem zamku
c) dowódcą wojsk Kostryna
d) giermkiem Kostryna
Rozwiązanie

Zdarzenia w dramacie umiejscowione są głównie w:
a) małych pomieszczeniach
b) przestrzeniach otwartych
c) lesie
d) przestrzeniach zamknietych
Rozwiązanie

Duchy u Słowackiego sa nawiązaniem do elfów pojawiających się u Szekspira w:
a) Królu Learze
b) Śnie nocy letniej
c) Hamlecie
d) Makbecie
Rozwiązanie

Goplana zmienia Grabca w:
a) wierzbę
b) jodłę
c) osikę
d) brzozę
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Warszawie
b) w Lublinie
c) we Wrocławiu
d) w Poznaniu
Rozwiązanie

Posłaniec Kirkora, który przybywa do Balladyny ze skrzynią to:
a) Gralon
b) Grolon
c) Galon
d) Geron
Rozwiązanie

Powóz króla - Grabca ma zostać pożyczony od:
a) Lucyfera
b) Mefista
c) Szatana
d) Boruty
Rozwiązanie

Zbierane maliny kojarzą się Balladynie z:
a) krwią
b) miłością
c) różami
d) książęcą purpurą
Rozwiązanie

„Kochanym Poetą Ruin” nazywa Słowacki:
a) Czartoryskiego
b) Śniadeckiego
c) Mickiewicza
d) Krasińskiego
Rozwiązanie

"Balladyna" miała:
a) przypominać o naczelnych wartościach Polakom
b) wsączyć w dusze Polaków nadzieję
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) ukazywać optymistyczną przeszłość kraju
Rozwiązanie

Od ilu lat Pustelnik samotnie żyje w puszczy:
a) od ponad dwudziestu
b) od ponad czterdziestu
c) od ponad dwudziestu
d) od ponad trzydziestu
Rozwiązanie

Drukiem "Balladyna" ukazała się w 1839 roku w:
a) Warszawie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Genewie
Rozwiązanie

Bohaterom "Balladyny" obce są:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) rozterki intelektualne
c) głębokie przeżycia wewnętrzne
d) emocjonalizm
Rozwiązanie

Kompozycja "Balladyny" jest:
a) otwarta
b) zamknięta
c) rozwojowa
d) złożona
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) indywidualistycznym
b) towiańskim
c) genezyjskim
d) mistycznym
Rozwiązanie

Czas legendarny odwołuje się do mitu o:
a) Kraku
b) Piaście
c) Wandzie, co Niemca nie chciała
d) Lechu
Rozwiązanie

Jeśli jej wojsko przegra, Balladyna planuje:
a) otruć Kirkora
b) popełnić samobójstwo
c) o zbrodnie oskarżyć Fon Kostryna
d) kajać się przed Kirkorem
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki miał:
a) 39 lat
b) 42 lata
c) 41 lat
d) 40 lat
Rozwiązanie

Bohaterowie "Balladyny" są:
a) zanalizowani pod kątem psychologicznym
b) niejednoznaczni moralnie
c) zdecydowanie wierni dobru albo złu
d) bohaterami komediowymi
Rozwiązanie

Tagi: