Balladyna
      Balladyna | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

W chwili śmierci Słowacki miał:
a) 40 lat
b) 39 lat
c) 41 lat
d) 42 lata
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Piłsudski
b) Eugeniusz Kwiatkowski
c) Józef Beck
d) Ignacy Mościcki
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 615
Autor "Balladyny" drwi z:
a) Mickiewicza
b) konwencji oświeceniowych
c) założeń romantyzmu
d) swoich przyjaciół
Rozwiązanie

Nawiązanie do dramatów Szekspira odnajdujemy zwłaszcza w:
a) grotesce
b) pokazaniu życia prostego ludu
c) kreacji postaci
d) umieszczeniu akcji nad jeziorem
Rozwiązanie

Posłaniec Kirkora, który przybywa do Balladyny ze skrzynią to:
a) Geron
b) Galon
c) Gralon
d) Grolon
Rozwiązanie

Czas legendarny odwołuje się do mitu o:
a) Wandzie, co Niemca nie chciała
b) Kraku
c) Lechu
d) Piaście
Rozwiązanie

Omdlenie Balladyny i pojawiający się duch Aliny są nawiązaniem do:
a) Makbeta
b) Hamleta
c) Snu nocy letniej
d) Króla Leara
Rozwiązanie

Drukiem "Balladyna" ukazała się w 1839 roku w:
a) Paryżu
b) Londynie
c) Genewie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Wdowie myśl o malinowym konkursie przychodzi dzięki:
a) Skierce
b) Chochlikowi
c) Alinie
d) Kirkorowi
Rozwiązanie

Fon Kostryn był:
a) giermkiem Kostryna
b) administratorem zamku
c) dowódcą warty zamkowej
d) dowódcą wojsk Kostryna
Rozwiązanie


We wstępie Słowacki porównuje się do:
a) tragika greckiego
b) komedianta
c) harfiarza
d) lirnika
Rozwiązanie

Groteska to:
a) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
b) fantastyczna stylizacja
c) karykatura
d) deformacja rzeczywistości
Rozwiązanie

Kirkor to:
a) „pan ośmiowieżowy”
b) „pan czterowieżowy”
c) „pan trzywieżowy"
d) „pan czternastowieżowy”
Rozwiązanie

Piorun w "Balladynie" uosabia:
a) pokutę
b) pokorę
c) sprawiedliwy wyrok
d) zemstę
Rozwiązanie

Kto upomina Balladynę, że w państwie prawa za śmierć płaci się śmiercią?
a) Sędzia
b) Fon Kostryn
c) Hetman
d) Król
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) lekarzem
b) adwokatem
c) urzędnikiem
d) wojskowym
Rozwiązanie

Czas akcji w dramacie obejmuje :
a) jeden dzień
b) trzy dni
c) cztery dni
d) dwa dni
Rozwiązanie

W "Balladynie" brak:
a) faktów historycznych
b) odwołania do baśni
c) odwołania do legend
d) groteski i humoru
Rozwiązanie

Gdy Balladyna wraca na miejsce zbrodni Goplana mówi do niej głosem:
a) Filona
b) Aliny
c) Wdowy
d) Grabca
Rozwiązanie

Wdowa po wygnaniu przez Balladynę próbuje powiesić się na:
a) sośnie
b) brzozie
c) wierzbie
d) dębie
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 621
Duchy u Słowackiego sa nawiązaniem do elfów pojawiających się u Szekspira w:
a) Hamlecie
b) Królu Learze
c) Śnie nocy letniej
d) Makbecie
Rozwiązanie

Dzban malin symbolizuje:
a) spór pomiędzy siostrami
b) przepustkę do lepszego życia
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) zbrodnię
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Krasiński
b) Czartoryski
c) Śniadecki
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Mędrzec orzeka, że znamię Balladyny „wyleczyć” może jedynie:
a) zmycie wodą z cudownego źródła
b) pomszczenie śmierci Aliny
c) przyznanie sie do winy
d) przyzwanie Aliny
Rozwiązanie

Fatum w "Balladynie" to:
a) siły przyrody i fantastyczne moce
b) dążenie do zagłady
c) ciemne moce
d) determinacja bohaterów
Rozwiązanie

Bohater szlachetny w "Balladynie":
a) ginie rażony gromem
b) skazany jest na klęskę
c) zostaje wynagrodzony
d) popełnia samobójstwo
Rozwiązanie

Scyta w "Balladynie" to:
a) jeden z trzech mędrców ze Wschodu
b) pierwszy król Polski
c) Lech
d) poganin
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Warszawie
b) w Lublinie
c) we Wrocławiu
d) w Poznaniu
Rozwiązanie

Bohaterowie "Balladyny" są:
a) niejednoznaczni moralnie
b) zanalizowani pod kątem psychologicznym
c) zdecydowanie wierni dobru albo złu
d) bohaterami komediowymi
Rozwiązanie

Powóz króla - Grabca ma zostać pożyczony od:
a) Szatana
b) Mefista
c) Lucyfera
d) Boruty
Rozwiązanie

Dramat romantyczny stał w opozycji do dramatu:
a) symbolicznego
b) narodowego
c) antycznego
d) szekspirowskiego
Rozwiązanie

Przyjaciółka „matki Kirkora żony”, która przyjeżdża w odwiedziny do zamku to:
a) Barbara
b) Karolina
c) Anna
d) Katarzyna
Rozwiązanie

Poeta w utworze drwi z :
a) mitu szczęśliwego ludu
b) przywiązania lududo wiejskich korzeni
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) miłości Filona
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rażony piorunem
b) zastrzelony przez powstańców
c) śmiercią naturalną
d) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
Rozwiązanie

Popiel IV to:
a) brat Pustelnika
b) wnuk Pustelnika
c) ojciec Pustelnika
d) syn Pustelnika
Rozwiązanie

Złoto to w "Balladynie" symbol:
a) władzy i dobrobytu
b) przyszłej zbrodni
c) beztroski i szczśścia
d) odpowiedzialności za czyny
Rozwiązanie

Styl niski w "Balladynie" występuje:
a) tylko podczas uczty na zamku
b) w całym utworze
c) tylko w akcie III
d) obok stylu wysokiego
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Berlina
b) Genewy
c) Paryża
d) Londynu
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Krasińskiego
b) Mickiewicza
c) Czartoryskiego
d) Towiańskiego
Rozwiązanie

Ojciec Grabca był:
a) piekarzem
b) muzykiem
c) golarzem
d) szynkarzem
Rozwiązanie

Jeśli jej wojsko przegra, Balladyna planuje:
a) popełnić samobójstwo
b) kajać się przed Kirkorem
c) otruć Kirkora
d) o zbrodnie oskarżyć Fon Kostryna
Rozwiązanie

Źródło konfliktu między dwoma siostrami zaczerpnął Słowacki z ballady Aleksandra Chodźki:
a) Malinowa zbrodnia
b) Maliny
c) Malinobranie
d) Przeklęte malinobranie
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) mistycznym
b) genezyjskim
c) towiańskim
d) indywidualistycznym
Rozwiązanie

O jakim cudzie opowiada kronikarz Wawel?
a) o krążącym nad zamkiem stadzie ptaków
b) o uczepionej do szyi żurawia dziewczynie
c) o duchu Fon Kostryna
d) o błyskach burzy
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć matki
b) samobójstwo przyjaciela
c) śmierć ojczyma
d) samobójstwo ukochanej
Rozwiązanie

Chochlik na uczcie w zamku Kirkora występuje jako:
a) kanclerz
b) błazen
c) magik
d) minister
Rozwiązanie

Zdarzenia w dramacie umiejscowione są głównie w:
a) lesie
b) przestrzeniach otwartych
c) małych pomieszczeniach
d) przestrzeniach zamknietych
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Adamem Czartoryskim
b) Zygmuntem Krasińskim
c) Jędrzejem Śniadeckim
d) Adamem Mickiewiczem
Rozwiązanie

Pod koniec dramatu Goplana odlatuje z kluczem żurawi:
a) na zachód
b) na północ
c) na wschód
d) na południe
Rozwiązanie

Bohaterom "Balladyny" obce są:
a) emocjonalizm
b) głębokie przeżycia wewnętrzne
c) rozterki intelektualne
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

„Rozbieżność” językowa:
a) powoduje konflikty
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) powoduje bariery w dialogu
d) świadczy o odrębności sfer
Rozwiązanie

Słowacki udowodnił, że światem literackim i rzeczywistym włada:
a) siła fantastyczna
b) przypadek
c) ironia losu
d) zło
Rozwiązanie

Miłość w Balladynie jest siłą
a) zbrodniczą
b) destrukcyjną
c) pozytywną
d) budującą
Rozwiązanie

Grabiec życzy sobie zostać:
a) królem kier
b) królem trefl
c) królem dzwonkowym
d) królem żołędnym
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Podolu
b) na Wołyniu
c) na Grodzieńszczyźnie
d) na Wileńszczyźnie
Rozwiązanie

Wątki o Popielu zaczerpnął Słowacki z:
a) mitów
b) legend
c) przekazów ustnych
d) polskich kronik
Rozwiązanie

Słowacki:
a) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
b) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
c) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
d) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) Mickiewicz i jego negatywna opinia
b) brak środków finansowych
c) wybuch powstania listopadowego
d) nakaz cenzury
Rozwiązanie

Po zabiciu króla dzwonkowego Balladyna nakazuje Kostrynowi uśmiercić:
a) Gralona
b) Filona
c) Pustelnika
d) Kostryna
Rozwiązanie

Goplana miała wianek z:
a) wodorostów
b) polnych kwiatów
c) jaskółek
d) pierwiosnków
Rozwiązanie

Kompozycja "Balladyny" jest:
a) rozwojowa
b) otwarta
c) złożona
d) zamknięta
Rozwiązanie

Od ilu lat Pustelnik samotnie żyje w puszczy:
a) od ponad dwudziestu
b) od ponad dwudziestu
c) od ponad czterdziestu
d) od ponad trzydziestu
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) profesorem literatury polskiej
b) geografem
c) historykiem
d) profesorem lingwistyki
Rozwiązanie

"Balladyna" jest zbliżona do opery, ponieważ:
a) tekst jest melodyjny
b) występuje wiele „partii śpiewanych”
c) Słowacki zamieścił wiele przyśpiewek
d) występuje libretto
Rozwiązanie

Goplana to:
a) wróżka
b) wodna nimfa
c) czarownica
d) wiedźma
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Warszawie
b) Genewie
c) Londynie
d) Paryżu
Rozwiązanie

„Wróblów sejmy rozpędzić; ja sam będę rządził I wieszał, i nagradzał... (...)” - to słowa odnoszące się do:
a) kongresu wiedeńskiego
b) Wielkiej Emigracji
c) przed powstaniem listopadowym
d) koronacji cara na króla Polski
Rozwiązanie

„Kochanym Poetą Ruin” nazywa Słowacki:
a) Czartoryskiego
b) Mickiewicza
c) Krasińskiego
d) Śniadeckiego
Rozwiązanie

Zbierane maliny kojarzą się Balladynie z:
a) miłością
b) różami
c) krwią
d) książęcą purpurą
Rozwiązanie

Na uczcie smutną wiejska pieśń wykonuje na flecie:
a) Wdowa
b) Skierka
c) Chochlik
d) Grabiec
Rozwiązanie

Goplana zmienia Grabca w:
a) jodłę
b) brzozę
c) wierzbę
d) osikę
Rozwiązanie

"Balladyna" miała:
a) ukazywać optymistyczną przeszłość kraju
b) wsączyć w dusze Polaków nadzieję
c) przypominać o naczelnych wartościach Polakom
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Tagi: