Balladyna | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   

Test:

Fon Kostryn był:
a) giermkiem Kostryna
b) dowódcą wojsk Kostryna
c) dowódcą warty zamkowej
d) administratorem zamku
Rozwiązanie

Nawiązanie do dramatów Szekspira odnajdujemy zwłaszcza w:
a) umieszczeniu akcji nad jeziorem
b) grotesce
c) pokazaniu życia prostego ludu
d) kreacji postaci
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Goplana to:
a) czarownica
b) wróżka
c) wiedźma
d) wodna nimfa
Rozwiązanie

Styl niski w "Balladynie" występuje:
a) obok stylu wysokiego
b) w całym utworze
c) tylko w akcie III
d) tylko podczas uczty na zamku
Rozwiązanie

Po zabiciu króla dzwonkowego Balladyna nakazuje Kostrynowi uśmiercić:
a) Pustelnika
b) Kostryna
c) Filona
d) Gralona
Rozwiązanie

Piorun w "Balladynie" uosabia:
a) pokorę
b) pokutę
c) zemstę
d) sprawiedliwy wyrok
Rozwiązanie

Fatum w "Balladynie" to:
a) dążenie do zagłady
b) ciemne moce
c) determinacja bohaterów
d) siły przyrody i fantastyczne moce
Rozwiązanie

Grabiec życzy sobie zostać:
a) królem żołędnym
b) królem kier
c) królem dzwonkowym
d) królem trefl
Rozwiązanie

„Kochanym Poetą Ruin” nazywa Słowacki:
a) Śniadeckiego
b) Krasińskiego
c) Czartoryskiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) geografem
b) historykiem
c) profesorem literatury polskiej
d) profesorem lingwistyki
Rozwiązanie


Pod koniec dramatu Goplana odlatuje z kluczem żurawi:
a) na wschód
b) na północ
c) na południe
d) na zachód
Rozwiązanie

Kirkor to:
a) „pan czterowieżowy”
b) „pan ośmiowieżowy”
c) „pan trzywieżowy"
d) „pan czternastowieżowy”
Rozwiązanie

Goplana miała wianek z:
a) polnych kwiatów
b) wodorostów
c) pierwiosnków
d) jaskółek
Rozwiązanie

"Balladyna" miała:
a) wsączyć w dusze Polaków nadzieję
b) ukazywać optymistyczną przeszłość kraju
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) przypominać o naczelnych wartościach Polakom
Rozwiązanie

Źródło konfliktu między dwoma siostrami zaczerpnął Słowacki z ballady Aleksandra Chodźki:
a) Malinowa zbrodnia
b) Maliny
c) Malinobranie
d) Przeklęte malinobranie
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Jędrzejem Śniadeckim
b) Adamem Czartoryskim
c) Zygmuntem Krasińskim
d) Adamem Mickiewiczem
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Wołyniu
b) na Grodzieńszczyźnie
c) na Wileńszczyźnie
d) na Podolu
Rozwiązanie

Na uczcie smutną wiejska pieśń wykonuje na flecie:
a) Grabiec
b) Skierka
c) Chochlik
d) Wdowa
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Krasińskiego
b) Towiańskiego
c) Mickiewicza
d) Czartoryskiego
Rozwiązanie

Powóz króla - Grabca ma zostać pożyczony od:
a) Lucyfera
b) Boruty
c) Mefista
d) Szatana
Rozwiązanie


August Becu zmarł:
a) zastrzelony przez powstańców
b) rażony piorunem
c) śmiercią naturalną
d) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
Rozwiązanie

Czas akcji w dramacie obejmuje :
a) trzy dni
b) jeden dzień
c) dwa dni
d) cztery dni
Rozwiązanie

Gdy Balladyna wraca na miejsce zbrodni Goplana mówi do niej głosem:
a) Grabca
b) Aliny
c) Wdowy
d) Filona
Rozwiązanie

Słowacki:
a) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
b) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
c) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
d) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) wybuch powstania listopadowego
b) Mickiewicz i jego negatywna opinia
c) nakaz cenzury
d) brak środków finansowych
Rozwiązanie

Czas legendarny odwołuje się do mitu o:
a) Lechu
b) Piaście
c) Wandzie, co Niemca nie chciała
d) Kraku
Rozwiązanie

W "Balladynie" brak:
a) odwołania do legend
b) groteski i humoru
c) odwołania do baśni
d) faktów historycznych
Rozwiązanie

Omdlenie Balladyny i pojawiający się duch Aliny są nawiązaniem do:
a) Snu nocy letniej
b) Makbeta
c) Hamleta
d) Króla Leara
Rozwiązanie

Bohaterom "Balladyny" obce są:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) rozterki intelektualne
c) głębokie przeżycia wewnętrzne
d) emocjonalizm
Rozwiązanie

„Wróblów sejmy rozpędzić; ja sam będę rządził I wieszał, i nagradzał... (...)” - to słowa odnoszące się do:
a) przed powstaniem listopadowym
b) kongresu wiedeńskiego
c) Wielkiej Emigracji
d) koronacji cara na króla Polski
Rozwiązanie

Duchy u Słowackiego sa nawiązaniem do elfów pojawiających się u Szekspira w:
a) Śnie nocy letniej
b) Królu Learze
c) Makbecie
d) Hamlecie
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć ojczyma
b) samobójstwo ukochanej
c) śmierć matki
d) samobójstwo przyjaciela
Rozwiązanie

O jakim cudzie opowiada kronikarz Wawel?
a) o uczepionej do szyi żurawia dziewczynie
b) o krążącym nad zamkiem stadzie ptaków
c) o błyskach burzy
d) o duchu Fon Kostryna
Rozwiązanie

Wdowie myśl o malinowym konkursie przychodzi dzięki:
a) Alinie
b) Skierce
c) Chochlikowi
d) Kirkorowi
Rozwiązanie

Jeśli jej wojsko przegra, Balladyna planuje:
a) popełnić samobójstwo
b) o zbrodnie oskarżyć Fon Kostryna
c) kajać się przed Kirkorem
d) otruć Kirkora
Rozwiązanie

Przyjaciółka „matki Kirkora żony”, która przyjeżdża w odwiedziny do zamku to:
a) Anna
b) Katarzyna
c) Barbara
d) Karolina
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Warszawie
b) w Lublinie
c) we Wrocławiu
d) w Poznaniu
Rozwiązanie

Miłość w Balladynie jest siłą
a) zbrodniczą
b) budującą
c) destrukcyjną
d) pozytywną
Rozwiązanie

Mędrzec orzeka, że znamię Balladyny „wyleczyć” może jedynie:
a) pomszczenie śmierci Aliny
b) przyzwanie Aliny
c) zmycie wodą z cudownego źródła
d) przyznanie sie do winy
Rozwiązanie

"Balladyna" jest zbliżona do opery, ponieważ:
a) występuje wiele „partii śpiewanych”
b) Słowacki zamieścił wiele przyśpiewek
c) występuje libretto
d) tekst jest melodyjny
Rozwiązanie

Dramat romantyczny stał w opozycji do dramatu:
a) szekspirowskiego
b) symbolicznego
c) narodowego
d) antycznego
Rozwiązanie

Od ilu lat Pustelnik samotnie żyje w puszczy:
a) od ponad czterdziestu
b) od ponad dwudziestu
c) od ponad dwudziestu
d) od ponad trzydziestu
Rozwiązanie

Złoto to w "Balladynie" symbol:
a) beztroski i szczśścia
b) przyszłej zbrodni
c) władzy i dobrobytu
d) odpowiedzialności za czyny
Rozwiązanie

Bohaterowie "Balladyny" są:
a) bohaterami komediowymi
b) niejednoznaczni moralnie
c) zdecydowanie wierni dobru albo złu
d) zanalizowani pod kątem psychologicznym
Rozwiązanie

Popiel IV to:
a) brat Pustelnika
b) syn Pustelnika
c) wnuk Pustelnika
d) ojciec Pustelnika
Rozwiązanie

Scyta w "Balladynie" to:
a) jeden z trzech mędrców ze Wschodu
b) Lech
c) pierwszy król Polski
d) poganin
Rozwiązanie

Dzban malin symbolizuje:
a) przepustkę do lepszego życia
b) spór pomiędzy siostrami
c) zbrodnię
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kto upomina Balladynę, że w państwie prawa za śmierć płaci się śmiercią?
a) Hetman
b) Król
c) Fon Kostryn
d) Sędzia
Rozwiązanie

Drukiem "Balladyna" ukazała się w 1839 roku w:
a) Paryżu
b) Warszawie
c) Londynie
d) Genewie
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) indywidualistycznym
b) towiańskim
c) mistycznym
d) genezyjskim
Rozwiązanie

Słowacki udowodnił, że światem literackim i rzeczywistym włada:
a) przypadek
b) ironia losu
c) zło
d) siła fantastyczna
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki miał:
a) 39 lat
b) 40 lat
c) 41 lat
d) 42 lata
Rozwiązanie

Wątki o Popielu zaczerpnął Słowacki z:
a) legend
b) polskich kronik
c) przekazów ustnych
d) mitów
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) lekarzem
b) wojskowym
c) urzędnikiem
d) adwokatem
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Warszawie
b) Paryżu
c) Londynie
d) Genewie
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Paryża
b) Berlina
c) Londynu
d) Genewy
Rozwiązanie

Kompozycja "Balladyny" jest:
a) rozwojowa
b) złożona
c) zamknięta
d) otwarta
Rozwiązanie

We wstępie Słowacki porównuje się do:
a) tragika greckiego
b) lirnika
c) komedianta
d) harfiarza
Rozwiązanie

Zbierane maliny kojarzą się Balladynie z:
a) miłością
b) książęcą purpurą
c) krwią
d) różami
Rozwiązanie

Poeta w utworze drwi z :
a) miłości Filona
b) przywiązania lududo wiejskich korzeni
c) mitu szczęśliwego ludu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ojciec Grabca był:
a) piekarzem
b) muzykiem
c) golarzem
d) szynkarzem
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Mickiewicz
b) Krasiński
c) Śniadecki
d) Czartoryski
Rozwiązanie

Posłaniec Kirkora, który przybywa do Balladyny ze skrzynią to:
a) Galon
b) Geron
c) Gralon
d) Grolon
Rozwiązanie

Bohater szlachetny w "Balladynie":
a) zostaje wynagrodzony
b) ginie rażony gromem
c) skazany jest na klęskę
d) popełnia samobójstwo
Rozwiązanie

Groteska to:
a) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
b) deformacja rzeczywistości
c) fantastyczna stylizacja
d) karykatura
Rozwiązanie

Zdarzenia w dramacie umiejscowione są głównie w:
a) przestrzeniach zamknietych
b) małych pomieszczeniach
c) lesie
d) przestrzeniach otwartych
Rozwiązanie

Chochlik na uczcie w zamku Kirkora występuje jako:
a) minister
b) błazen
c) kanclerz
d) magik
Rozwiązanie

Goplana zmienia Grabca w:
a) wierzbę
b) jodłę
c) brzozę
d) osikę
Rozwiązanie

Wdowa po wygnaniu przez Balladynę próbuje powiesić się na:
a) dębie
b) brzozie
c) wierzbie
d) sośnie
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Eugeniusz Kwiatkowski
b) Ignacy Mościcki
c) Józef Beck
d) Józef Piłsudski
Rozwiązanie

„Rozbieżność” językowa:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) świadczy o odrębności sfer
c) powoduje bariery w dialogu
d) powoduje konflikty
Rozwiązanie

Autor "Balladyny" drwi z:
a) swoich przyjaciół
b) założeń romantyzmu
c) konwencji oświeceniowych
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Tagi: