Balladyna
      Balladyna | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

"Balladyna" miała:
a) przypominać o naczelnych wartościach Polakom
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) ukazywać optymistyczną przeszłość kraju
d) wsączyć w dusze Polaków nadzieję
Rozwiązanie

Wątki o Popielu zaczerpnął Słowacki z:
a) polskich kronik
b) przekazów ustnych
c) mitów
d) legend
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Ojciec Grabca był:
a) golarzem
b) szynkarzem
c) piekarzem
d) muzykiem
Rozwiązanie

Wdowie myśl o malinowym konkursie przychodzi dzięki:
a) Chochlikowi
b) Alinie
c) Skierce
d) Kirkorowi
Rozwiązanie

Bohaterowie "Balladyny" są:
a) bohaterami komediowymi
b) niejednoznaczni moralnie
c) zanalizowani pod kątem psychologicznym
d) zdecydowanie wierni dobru albo złu
Rozwiązanie

Poeta w utworze drwi z :
a) przywiązania lududo wiejskich korzeni
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) miłości Filona
d) mitu szczęśliwego ludu
Rozwiązanie

Od ilu lat Pustelnik samotnie żyje w puszczy:
a) od ponad trzydziestu
b) od ponad dwudziestu
c) od ponad czterdziestu
d) od ponad dwudziestu
Rozwiązanie

Chochlik na uczcie w zamku Kirkora występuje jako:
a) minister
b) magik
c) kanclerz
d) błazen
Rozwiązanie

Czas legendarny odwołuje się do mitu o:
a) Piaście
b) Wandzie, co Niemca nie chciała
c) Lechu
d) Kraku
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Grodzieńszczyźnie
b) na Podolu
c) na Wileńszczyźnie
d) na Wołyniu
Rozwiązanie


W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) śmierć ojczyma
b) śmierć matki
c) samobójstwo ukochanej
d) samobójstwo przyjaciela
Rozwiązanie

Gdy Balladyna wraca na miejsce zbrodni Goplana mówi do niej głosem:
a) Wdowy
b) Grabca
c) Filona
d) Aliny
Rozwiązanie

Jeśli jej wojsko przegra, Balladyna planuje:
a) otruć Kirkora
b) popełnić samobójstwo
c) kajać się przed Kirkorem
d) o zbrodnie oskarżyć Fon Kostryna
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Śniadecki
b) Czartoryski
c) Krasiński
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Fon Kostryn był:
a) giermkiem Kostryna
b) dowódcą wojsk Kostryna
c) dowódcą warty zamkowej
d) administratorem zamku
Rozwiązanie

Duchy u Słowackiego sa nawiązaniem do elfów pojawiających się u Szekspira w:
a) Hamlecie
b) Makbecie
c) Śnie nocy letniej
d) Królu Learze
Rozwiązanie

Zbierane maliny kojarzą się Balladynie z:
a) różami
b) krwią
c) książęcą purpurą
d) miłością
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Adamem Mickiewiczem
b) Zygmuntem Krasińskim
c) Jędrzejem Śniadeckim
d) Adamem Czartoryskim
Rozwiązanie

Po zabiciu króla dzwonkowego Balladyna nakazuje Kostrynowi uśmiercić:
a) Pustelnika
b) Filona
c) Gralona
d) Kostryna
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) profesorem literatury polskiej
b) profesorem lingwistyki
c) historykiem
d) geografem
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Kompozycja "Balladyny" jest:
a) rozwojowa
b) otwarta
c) złożona
d) zamknięta
Rozwiązanie

Autor "Balladyny" drwi z:
a) swoich przyjaciół
b) konwencji oświeceniowych
c) założeń romantyzmu
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Mędrzec orzeka, że znamię Balladyny „wyleczyć” może jedynie:
a) przyznanie sie do winy
b) pomszczenie śmierci Aliny
c) zmycie wodą z cudownego źródła
d) przyzwanie Aliny
Rozwiązanie

Pod koniec dramatu Goplana odlatuje z kluczem żurawi:
a) na wschód
b) na północ
c) na południe
d) na zachód
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rażony piorunem
b) śmiercią naturalną
c) zastrzelony przez powstańców
d) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
Rozwiązanie

Kirkor to:
a) „pan ośmiowieżowy”
b) „pan trzywieżowy"
c) „pan czternastowieżowy”
d) „pan czterowieżowy”
Rozwiązanie

Scyta w "Balladynie" to:
a) poganin
b) jeden z trzech mędrców ze Wschodu
c) Lech
d) pierwszy król Polski
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Genewy
b) Paryża
c) Londynu
d) Berlina
Rozwiązanie

Popiel IV to:
a) wnuk Pustelnika
b) syn Pustelnika
c) brat Pustelnika
d) ojciec Pustelnika
Rozwiązanie

Piorun w "Balladynie" uosabia:
a) pokorę
b) pokutę
c) sprawiedliwy wyrok
d) zemstę
Rozwiązanie

Fatum w "Balladynie" to:
a) dążenie do zagłady
b) siły przyrody i fantastyczne moce
c) determinacja bohaterów
d) ciemne moce
Rozwiązanie

„Kochanym Poetą Ruin” nazywa Słowacki:
a) Czartoryskiego
b) Krasińskiego
c) Śniadeckiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

W "Balladynie" brak:
a) faktów historycznych
b) odwołania do baśni
c) odwołania do legend
d) groteski i humoru
Rozwiązanie

Drukiem "Balladyna" ukazała się w 1839 roku w:
a) Paryżu
b) Genewie
c) Warszawie
d) Londynie
Rozwiązanie

Nawiązanie do dramatów Szekspira odnajdujemy zwłaszcza w:
a) kreacji postaci
b) umieszczeniu akcji nad jeziorem
c) grotesce
d) pokazaniu życia prostego ludu
Rozwiązanie

Słowacki udowodnił, że światem literackim i rzeczywistym włada:
a) zło
b) ironia losu
c) przypadek
d) siła fantastyczna
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) we Wrocławiu
b) w Warszawie
c) w Lublinie
d) w Poznaniu
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) brak środków finansowych
b) Mickiewicz i jego negatywna opinia
c) wybuch powstania listopadowego
d) nakaz cenzury
Rozwiązanie

Czas akcji w dramacie obejmuje :
a) cztery dni
b) trzy dni
c) jeden dzień
d) dwa dni
Rozwiązanie

Bohaterom "Balladyny" obce są:
a) rozterki intelektualne
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) głębokie przeżycia wewnętrzne
d) emocjonalizm
Rozwiązanie

Grabiec życzy sobie zostać:
a) królem kier
b) królem trefl
c) królem dzwonkowym
d) królem żołędnym
Rozwiązanie

Na uczcie smutną wiejska pieśń wykonuje na flecie:
a) Chochlik
b) Grabiec
c) Wdowa
d) Skierka
Rozwiązanie

Goplana zmienia Grabca w:
a) wierzbę
b) osikę
c) jodłę
d) brzozę
Rozwiązanie

Przyjaciółka „matki Kirkora żony”, która przyjeżdża w odwiedziny do zamku to:
a) Karolina
b) Anna
c) Katarzyna
d) Barbara
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) indywidualistycznym
b) genezyjskim
c) mistycznym
d) towiańskim
Rozwiązanie

Styl niski w "Balladynie" występuje:
a) w całym utworze
b) tylko w akcie III
c) tylko podczas uczty na zamku
d) obok stylu wysokiego
Rozwiązanie

"Balladyna" jest zbliżona do opery, ponieważ:
a) występuje wiele „partii śpiewanych”
b) Słowacki zamieścił wiele przyśpiewek
c) występuje libretto
d) tekst jest melodyjny
Rozwiązanie

Wdowa po wygnaniu przez Balladynę próbuje powiesić się na:
a) wierzbie
b) brzozie
c) dębie
d) sośnie
Rozwiązanie

Bohater szlachetny w "Balladynie":
a) ginie rażony gromem
b) skazany jest na klęskę
c) popełnia samobójstwo
d) zostaje wynagrodzony
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Piłsudski
b) Ignacy Mościcki
c) Eugeniusz Kwiatkowski
d) Józef Beck
Rozwiązanie

Kto upomina Balladynę, że w państwie prawa za śmierć płaci się śmiercią?
a) Sędzia
b) Hetman
c) Fon Kostryn
d) Król
Rozwiązanie

Goplana to:
a) wodna nimfa
b) wiedźma
c) wróżka
d) czarownica
Rozwiązanie

„Wróblów sejmy rozpędzić; ja sam będę rządził I wieszał, i nagradzał... (...)” - to słowa odnoszące się do:
a) koronacji cara na króla Polski
b) kongresu wiedeńskiego
c) Wielkiej Emigracji
d) przed powstaniem listopadowym
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Paryżu
b) Genewie
c) Warszawie
d) Londynie
Rozwiązanie

Groteska to:
a) fantastyczna stylizacja
b) karykatura
c) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
d) deformacja rzeczywistości
Rozwiązanie

Złoto to w "Balladynie" symbol:
a) władzy i dobrobytu
b) beztroski i szczśścia
c) przyszłej zbrodni
d) odpowiedzialności za czyny
Rozwiązanie

Słowacki:
a) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
b) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
c) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
d) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
Rozwiązanie

Źródło konfliktu między dwoma siostrami zaczerpnął Słowacki z ballady Aleksandra Chodźki:
a) Malinobranie
b) Przeklęte malinobranie
c) Maliny
d) Malinowa zbrodnia
Rozwiązanie

Dzban malin symbolizuje:
a) zbrodnię
b) przepustkę do lepszego życia
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) spór pomiędzy siostrami
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) urzędnikiem
b) lekarzem
c) wojskowym
d) adwokatem
Rozwiązanie

We wstępie Słowacki porównuje się do:
a) harfiarza
b) lirnika
c) tragika greckiego
d) komedianta
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Krasińskiego
b) Towiańskiego
c) Mickiewicza
d) Czartoryskiego
Rozwiązanie

Omdlenie Balladyny i pojawiający się duch Aliny są nawiązaniem do:
a) Króla Leara
b) Makbeta
c) Snu nocy letniej
d) Hamleta
Rozwiązanie

Powóz króla - Grabca ma zostać pożyczony od:
a) Lucyfera
b) Boruty
c) Szatana
d) Mefista
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki miał:
a) 42 lata
b) 39 lat
c) 41 lat
d) 40 lat
Rozwiązanie

O jakim cudzie opowiada kronikarz Wawel?
a) o uczepionej do szyi żurawia dziewczynie
b) o krążącym nad zamkiem stadzie ptaków
c) o duchu Fon Kostryna
d) o błyskach burzy
Rozwiązanie

Zdarzenia w dramacie umiejscowione są głównie w:
a) lesie
b) przestrzeniach zamknietych
c) małych pomieszczeniach
d) przestrzeniach otwartych
Rozwiązanie

„Rozbieżność” językowa:
a) świadczy o odrębności sfer
b) powoduje bariery w dialogu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) powoduje konflikty
Rozwiązanie

Goplana miała wianek z:
a) polnych kwiatów
b) pierwiosnków
c) wodorostów
d) jaskółek
Rozwiązanie

Posłaniec Kirkora, który przybywa do Balladyny ze skrzynią to:
a) Geron
b) Gralon
c) Grolon
d) Galon
Rozwiązanie

Miłość w Balladynie jest siłą
a) zbrodniczą
b) destrukcyjną
c) pozytywną
d) budującą
Rozwiązanie

Dramat romantyczny stał w opozycji do dramatu:
a) symbolicznego
b) narodowego
c) szekspirowskiego
d) antycznego
Rozwiązanie

Tagi: