Balladyna
      Balladyna | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczenieopracowaniebohaterowieżycie i twórczość autoratest   


Test:

Wątki o Popielu zaczerpnął Słowacki z:
a) mitów
b) polskich kronik
c) legend
d) przekazów ustnych
Rozwiązanie

Popiel IV to:
a) syn Pustelnika
b) brat Pustelnika
c) ojciec Pustelnika
d) wnuk Pustelnika
Rozwiązanie


Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(o_test1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617

Warning: include(): Failed opening 'o_test1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 617
Wdowie myśl o malinowym konkursie przychodzi dzięki:
a) Skierce
b) Chochlikowi
c) Kirkorowi
d) Alinie
Rozwiązanie

Piorun w "Balladynie" uosabia:
a) pokutę
b) pokorę
c) zemstę
d) sprawiedliwy wyrok
Rozwiązanie

Grabiec życzy sobie zostać:
a) królem żołędnym
b) królem dzwonkowym
c) królem kier
d) królem trefl
Rozwiązanie

Chochlik na uczcie w zamku Kirkora występuje jako:
a) kanclerz
b) magik
c) minister
d) błazen
Rozwiązanie

Czas legendarny odwołuje się do mitu o:
a) Lechu
b) Wandzie, co Niemca nie chciała
c) Piaście
d) Kraku
Rozwiązanie

Kto o pierwszych tomach poezji Słowackiego powiedział: „Jest to gmach piękną architekturą stawiony, jak wzniosły kościół – ale Boga w nim nie ma”?
a) Krasiński
b) Mickiewicz
c) Śniadecki
d) Czartoryski
Rozwiązanie

Po zabiciu króla dzwonkowego Balladyna nakazuje Kostrynowi uśmiercić:
a) Gralona
b) Filona
c) Pustelnika
d) Kostryna
Rozwiązanie

„Kordian”, „Balladyna”, „Horsztyński” powstały podczas pobytu Słowackiego w:
a) Genewie
b) Warszawie
c) Londynie
d) Paryżu
Rozwiązanie


„Kochanym Poetą Ruin” nazywa Słowacki:
a) Czartoryskiego
b) Śniadeckiego
c) Krasińskiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Wdowa po wygnaniu przez Balladynę próbuje powiesić się na:
a) dębie
b) brzozie
c) wierzbie
d) sośnie
Rozwiązanie

W chwili śmierci Słowacki miał:
a) 42 lata
b) 40 lat
c) 39 lat
d) 41 lat
Rozwiązanie

W lipcu 1842 roku Słowacki uległ fascynacji mistycyzmem, religią, za sprawą:
a) Czartoryskiego
b) Towiańskiego
c) Krasińskiego
d) Mickiewicza
Rozwiązanie

Kompozycja "Balladyny" jest:
a) otwarta
b) zamknięta
c) rozwojowa
d) złożona
Rozwiązanie

Złoto to w "Balladynie" symbol:
a) odpowiedzialności za czyny
b) przyszłej zbrodni
c) beztroski i szczśścia
d) władzy i dobrobytu
Rozwiązanie

Ojczym Juliusza August Becu był:
a) adwokatem
b) urzędnikiem
c) wojskowym
d) lekarzem
Rozwiązanie

Goplana miała wianek z:
a) jaskółek
b) polnych kwiatów
c) wodorostów
d) pierwiosnków
Rozwiązanie

„Rozbieżność” językowa:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) powoduje bariery w dialogu
c) powoduje konflikty
d) świadczy o odrębności sfer
Rozwiązanie

Zbierane maliny kojarzą się Balladynie z:
a) książęcą purpurą
b) krwią
c) różami
d) miłością
Rozwiązanie


Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(o_test3.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623

Warning: include(): Failed opening 'o_test3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php') in /home/ostatni/domains/ostatnidzwonek.pl/public_html/ostatni_index.php on line 623
Bohaterom "Balladyny" obce są:
a) głębokie przeżycia wewnętrzne
b) rozterki intelektualne
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) emocjonalizm
Rozwiązanie

Bohaterowie "Balladyny" są:
a) zdecydowanie wierni dobru albo złu
b) bohaterami komediowymi
c) zanalizowani pod kątem psychologicznym
d) niejednoznaczni moralnie
Rozwiązanie

„Drukowaniu wierszy” w Warszawie przeszkodził Słowackiemu:
a) nakaz cenzury
b) Mickiewicz i jego negatywna opinia
c) wybuch powstania listopadowego
d) brak środków finansowych
Rozwiązanie

Gdy Balladyna wraca na miejsce zbrodni Goplana mówi do niej głosem:
a) Wdowy
b) Filona
c) Aliny
d) Grabca
Rozwiązanie

"Balladyna" miała:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) przypominać o naczelnych wartościach Polakom
c) ukazywać optymistyczną przeszłość kraju
d) wsączyć w dusze Polaków nadzieję
Rozwiązanie

Mędrzec orzeka, że znamię Balladyny „wyleczyć” może jedynie:
a) przyzwanie Aliny
b) przyznanie sie do winy
c) zmycie wodą z cudownego źródła
d) pomszczenie śmierci Aliny
Rozwiązanie

Poeta w utworze drwi z :
a) przywiązania lududo wiejskich korzeni
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) mitu szczęśliwego ludu
d) miłości Filona
Rozwiązanie

Ojciec Grabca był:
a) golarzem
b) szynkarzem
c) piekarzem
d) muzykiem
Rozwiązanie

Goplana to:
a) wiedźma
b) wodna nimfa
c) wróżka
d) czarownica
Rozwiązanie

Juliusz Słowacki urodził się w Krzemieńcu,
a) na Grodzieńszczyźnie
b) na Wołyniu
c) na Wileńszczyźnie
d) na Podolu
Rozwiązanie

Duchy u Słowackiego sa nawiązaniem do elfów pojawiających się u Szekspira w:
a) Królu Learze
b) Śnie nocy letniej
c) Hamlecie
d) Makbecie
Rozwiązanie

W "Balladynie" brak:
a) odwołania do baśni
b) faktów historycznych
c) odwołania do legend
d) groteski i humoru
Rozwiązanie

Styl niski w "Balladynie" występuje:
a) w całym utworze
b) obok stylu wysokiego
c) tylko podczas uczty na zamku
d) tylko w akcie III
Rozwiązanie

Od ilu lat Pustelnik samotnie żyje w puszczy:
a) od ponad dwudziestu
b) od ponad czterdziestu
c) od ponad dwudziestu
d) od ponad trzydziestu
Rozwiązanie

System filozoficzny Słowackiego nazywamy:
a) towiańskim
b) mistycznym
c) indywidualistycznym
d) genezyjskim
Rozwiązanie

Na uczcie smutną wiejska pieśń wykonuje na flecie:
a) Wdowa
b) Grabiec
c) Skierka
d) Chochlik
Rozwiązanie

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza był:
a) historykiem
b) geografem
c) profesorem literatury polskiej
d) profesorem lingwistyki
Rozwiązanie

Bohater szlachetny w "Balladynie":
a) zostaje wynagrodzony
b) ginie rażony gromem
c) popełnia samobójstwo
d) skazany jest na klęskę
Rozwiązanie

Słowacki udowodnił, że światem literackim i rzeczywistym włada:
a) przypadek
b) zło
c) ironia losu
d) siła fantastyczna
Rozwiązanie

W 1836 roku, w Rzymie Słowacki zaprzyjaźnił się z:
a) Adamem Czartoryskim
b) Adamem Mickiewiczem
c) Zygmuntem Krasińskim
d) Jędrzejem Śniadeckim
Rozwiązanie

Goplana zmienia Grabca w:
a) osikę
b) wierzbę
c) brzozę
d) jodłę
Rozwiązanie

Drukiem "Balladyna" ukazała się w 1839 roku w:
a) Londynie
b) Paryżu
c) Genewie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Przyjaciółka „matki Kirkora żony”, która przyjeżdża w odwiedziny do zamku to:
a) Anna
b) Karolina
c) Barbara
d) Katarzyna
Rozwiązanie

Źródło konfliktu między dwoma siostrami zaczerpnął Słowacki z ballady Aleksandra Chodźki:
a) Przeklęte malinobranie
b) Malinowa zbrodnia
c) Malinobranie
d) Maliny
Rozwiązanie

Miłość w Balladynie jest siłą
a) pozytywną
b) zbrodniczą
c) budującą
d) destrukcyjną
Rozwiązanie

Czas akcji w dramacie obejmuje :
a) dwa dni
b) cztery dni
c) jeden dzień
d) trzy dni
Rozwiązanie

We wstępie Słowacki porównuje się do:
a) tragika greckiego
b) komedianta
c) lirnika
d) harfiarza
Rozwiązanie

Słowacki:
a) poświęcał się swojej pracy w Warszawie
b) czerpał satysfakcję ze swoich obowiązków w Warszawie
c) nie lubił swoich urzędniczych obowiązków w Warszawie
d) sprawdzał się jako aplikant urzędu państwowego w Warszawie
Rozwiązanie

Kto upomina Balladynę, że w państwie prawa za śmierć płaci się śmiercią?
a) Sędzia
b) Hetman
c) Król
d) Fon Kostryn
Rozwiązanie

„Wróblów sejmy rozpędzić; ja sam będę rządził I wieszał, i nagradzał... (...)” - to słowa odnoszące się do:
a) kongresu wiedeńskiego
b) Wielkiej Emigracji
c) koronacji cara na króla Polski
d) przed powstaniem listopadowym
Rozwiązanie

Nawiązanie do dramatów Szekspira odnajdujemy zwłaszcza w:
a) kreacji postaci
b) pokazaniu życia prostego ludu
c) umieszczeniu akcji nad jeziorem
d) grotesce
Rozwiązanie

Powóz króla - Grabca ma zostać pożyczony od:
a) Szatana
b) Lucyfera
c) Boruty
d) Mefista
Rozwiązanie

Po 18 latach Słowacki spotkał się z ukochaną matką:
a) w Lublinie
b) w Poznaniu
c) w Warszawie
d) we Wrocławiu
Rozwiązanie

Dzban malin symbolizuje:
a) zbrodnię
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) przepustkę do lepszego życia
d) spór pomiędzy siostrami
Rozwiązanie

August Becu zmarł:
a) rażony piorunem
b) zastrzelony przez powstańców
c) rozstrzelany z rozkazu namiestnika
d) śmiercią naturalną
Rozwiązanie

Zdarzenia w dramacie umiejscowione są głównie w:
a) lesie
b) przestrzeniach zamknietych
c) przestrzeniach otwartych
d) małych pomieszczeniach
Rozwiązanie

O jakim cudzie opowiada kronikarz Wawel?
a) o uczepionej do szyi żurawia dziewczynie
b) o błyskach burzy
c) o duchu Fon Kostryna
d) o krążącym nad zamkiem stadzie ptaków
Rozwiązanie

Fatum w "Balladynie" to:
a) determinacja bohaterów
b) dążenie do zagłady
c) siły przyrody i fantastyczne moce
d) ciemne moce
Rozwiązanie

Dramat romantyczny stał w opozycji do dramatu:
a) antycznego
b) szekspirowskiego
c) narodowego
d) symbolicznego
Rozwiązanie

Omdlenie Balladyny i pojawiający się duch Aliny są nawiązaniem do:
a) Króla Leara
b) Makbeta
c) Hamleta
d) Snu nocy letniej
Rozwiązanie

Fon Kostryn był:
a) dowódcą warty zamkowej
b) dowódcą wojsk Kostryna
c) administratorem zamku
d) giermkiem Kostryna
Rozwiązanie

Scyta w "Balladynie" to:
a) jeden z trzech mędrców ze Wschodu
b) Lech
c) pierwszy król Polski
d) poganin
Rozwiązanie

Posłaniec Kirkora, który przybywa do Balladyny ze skrzynią to:
a) Grolon
b) Geron
c) Galon
d) Gralon
Rozwiązanie

W marcu 1831 roku Słowacki wyjechał jako kurier z misją dyplomatyczną do:
a) Genewy
b) Londynu
c) Berlina
d) Paryża
Rozwiązanie

Kirkor to:
a) „pan czternastowieżowy”
b) „pan trzywieżowy"
c) „pan czterowieżowy”
d) „pan ośmiowieżowy”
Rozwiązanie

Pod koniec dramatu Goplana odlatuje z kluczem żurawi:
a) na wschód
b) na północ
c) na południe
d) na zachód
Rozwiązanie

Autor "Balladyny" drwi z:
a) Mickiewicza
b) konwencji oświeceniowych
c) założeń romantyzmu
d) swoich przyjaciół
Rozwiązanie

Słowa: „W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.” wypowiedział:
a) Józef Beck
b) Józef Piłsudski
c) Eugeniusz Kwiatkowski
d) Ignacy Mościcki
Rozwiązanie

Jeśli jej wojsko przegra, Balladyna planuje:
a) kajać się przed Kirkorem
b) popełnić samobójstwo
c) otruć Kirkora
d) o zbrodnie oskarżyć Fon Kostryna
Rozwiązanie

"Balladyna" jest zbliżona do opery, ponieważ:
a) Słowacki zamieścił wiele przyśpiewek
b) występuje libretto
c) tekst jest melodyjny
d) występuje wiele „partii śpiewanych”
Rozwiązanie

W 1827 roku wstrząsnęła poetą:
a) samobójstwo ukochanej
b) samobójstwo przyjaciela
c) śmierć matki
d) śmierć ojczyma
Rozwiązanie

Groteska to:
a) deformacja rzeczywistości
b) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
c) fantastyczna stylizacja
d) karykatura
Rozwiązanie

Tagi: